CBF Erkenning
Home / Over ons / CBF Erkenning

CBF Erkenning

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding, door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

CBF ERKEND FC

Als u het CBF ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan kosten besteed wordt. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiĆ«le gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

Het bestuur van de Stichting Bas van de Goor Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de SBF Code Goed Bestuur (zie SBF Code Goed Bestuur). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Voor alle medewerkers van de Bas van de Goor Foundation is de CAO Sport van toepassing.

Voor vragen en informatie over goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 (35 ct./min.) of internet: www.cbf.nl.

Over ons:
Aanleiding
Missie/visie
Supporters
Bestuur
Informatie
Beleidsstukken
Ambassadeurs
Contact
Research
Download Boek